Μιχαέλλα Καραγιώργη
διευθ. Αθανασίου Διάκου 9, τ.κ.3032, Λεμεσός
τηλ. 00357 99415219
email: michaellakaragiorgi@yahoo.com
fb michaellas ceramics